JBR

Aksesori Makmal

Bekalan Kuasa

Bekalan Kuasa direka bentuk dan dibina untuk digunakan dalam makmal pendidikan elektrik/elektronik moden untuk membekalkan bekalan kuasa AC dan DC tetap dan berterusan bagi tujuan ujian dan eksperimen. Unit dilindungi daripada kebocoran bumi, beban lebih dan kerosakan litar pintas.

Previous Next