JBR

Aksesori Makmal

 

 

Bekalan Kuasa

 
Bekalan Kuasa direka bentuk dan dibina untuk digunakan dalam makmal pendidikan elektrik/elektronik moden untuk membekalkan bekalan kuasa AC dan DC tetap dan berterusan bagi tujuan ujian dan eksperimen. Unit dilindungi daripada kebocoran bumi, beban lebih dan kerosakan litar pintas.

Loading Unit

Loading Unit direka bentuk dan dibina untuk kegunaan Makmal Mesin atau Kuasa Elektrik moden sebagai pemboleh ubah elektrik aktif dan reaktif atau beban mekanikal. Ini boleh digunakan sama ada untuk beban mesin atau lain-lain ujian kegunaan umum.

ja44306
ja22810