SATC

Siemens Authorized Training Centre

Kumpulan Sasaran

  • Jurutera dan kakitangan teknikal daripada sektor kejuruteraan lain pembuatan, tenaga, minyak dan gas, pengangkutan dan
  • Pensyarah dan kakitangan teknikal dari IPTA dan IPTS dan juga
  • Pelajar dan graduan dari bidang teknikal.

Manfaat

  • Kursus Latihan praktikal berorientasikan.
  • Kursus asas dan lanjutan ke atas produk untuk industri.
  • Jurulatih profesional yang boleh menerangkan isu-isu yang kompleks walaupun secara menyeluruh.
  • Kursus-kursus latihan di pusat latihan kami atau terus di tapak.
  • Pengesahan daripada SIEMENS - pengiktirafan Worldwide dan Industri.