Penyelesaian

Siap Guna

Sebagai pembekal penyelesaian siap guna utama, budaya kejayaan kami dicapai melalui gabungan kepakaran industri sinergi, rangkaian pelbagai rakan kongsi dan keupayaan teknikal yang unggul. Supreme Didactic Sdn Bhd menawarkan perkhidmatan berikut: Perkhidmatan Perundingan dan Pengurusan Projek, reka bentuk makmal, perundingan dan bekalan peralatan makmal, latihan peralatan makmal dan perkhidmatan penyelenggaraan pencegahan dan pembetulan.